Akcje

MiniWMS

Z Dokumentacja X-Deft

miniWMS dla enova to dodatek pozwalający na zarządzanie magazynem wysokiego składowania oraz coś co pozwala powiązać magazyn fizyczny (czyli regały, miejsca, pomieszczenia) z magazynem w enova. Moduł ten współpracuje z modułem Handel, rozszerzając możliwości magazynu o lokalizacje.


Informacje Ogólne

Moduł pozwala stworzyć plan magazynu i podzielić go dowolnie wg. potrzeb np. na sektory, regały, poziomy itd. (pełna dowolność podziału). Poszczególnym lokalizacjom można przypisać maksymalną wagę i objętość. Lokalizacja przypisana jest do magazynu, więc na różnych magazynach podział może być przeprowadzony na różne sposoby.

Podczas przyjmowania towaru np. dokumentami PW lub PZ towar trafia na strefę lokalizacyjną rozładunkową i podczas rozkładania go przez magazynierów przy pomocy funkcja ZMIEŃ LOKALIZACJĘ pracownicy na bieżąco rejestruj ruch towarów na magazynie. Czynność tą można wykonać przy pomocy terminala mobilnego z użyciem kodów kreskowych lub w programie enova. System na bieżąco może weryfikować czy w danej lokalizacji dana dostawa zmieści się wagowo/objętościowo. Istniej także możliwość rozbicia dostawy na wiele lokalizacji. W trakcie wydawania system pracując wg. kolejki magazynowej zgodnej z głównym ustawieniem programu (domyślnie FIFO). Przy pomocy zmodyfikowanych wydruków wydań np. WZ lub przy pomocy terminali mobilnych system podpowiada skąd towar powinien być pobrany.

Pozwala to na uzyskanie dwóch głównych zalet– po pierwsze magazynier nie traci czasu próbując znaleźć na magazynie towar który jego kolega dawno temu gdzieś położył – po drugie powoduje to pokrycie się FIFO teoretycznego z enovy z FIFO praktycznym – czyli jeśli na wydaniu enova wydała jakąś partię wiemy że magazynierowi została wskazana dokładnie ta partia a nie że wziął fizycznie pierwszą z brzegu (ważne szczególnie przy terminach ważności – branż spożywcza).

Można także w każdej chwili sprawdzić w jakich lokalizacjach leży dany towar (rozbudowana kartoteka towarowa o dodatkowe zakładki) oraz sprawdzić w programie jakie towary leżą na konkretnym regale/boksie itd. Przy wydawaniu można ustawić sortowanie wydruku wg. wagi towaru (żeby magazynier na palecie najpierw ładował rzeczy ciężkie) lub wg. lokalizacji (sortuje w kolejności lokalizacji).

W oparciu o terminal mobilny można także robić inwentaryzacje z uwzględnieniem lokalizacji oraz weryfikować wydania (oparte o kody kreskowe towarów) – czyli magazynier pakując towar do wydania z konkretnego dokumentu czyta kody towarów a system weryfikuje czy wydał prawidłowy towar i w prawidłowej ilości.

Możliwości

Możliwości:

łatwe odnajdywanie towaru na magazynie możliwość wydruku wydania upraszczająca ładownie pokrycie FIFO "wirtualnego" z rzeczywistym weryfikacja wydań

Wymagania

enova w wersji 9.3 lub wyższej 3 dodatkowe tabele enova

Instrukcja obsługi


Rozpoczęcie pracy


Dodatek należy przekopiować w miejsce instalacji wszystkich dodatków enova na każdym komputerze na którym będzie miał być używany.
Przy pierwszym uruchomieniu dodatek dokona konwersji bazy danych rozbudowując ją o dodatkowe tabele.

ZALECAMY WYKONANIE KOPII BAZY DANYCH PRZED DOKONANIEM KONWRSJII.
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy, należy skonfigurować program! Ustawienia omówione są w punkcie Konfiguracja DODATKU!

Następnie należy wprowadzić do programu podział magazynu w taki sposób w jaki jest on fizycznie podzielony. Jeśli przed pracą z dodatkiem nie było to nigdy wykorzystywane trzeba zastanowić się jak najsensowniej będzie dokonać takiego podziału. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest podział lokalizacji na sektory lub aleje, a następnie na nich ponumerowanie regałów. Dodatkowo można ponumerować na poszczególnych regałach półki. Np. Sektor A regał 1 półka 2 może mieć kod SA-R1-P2 lub prościej A-1-2.
Wprowadzanie Lokalizacji do programu opisane jest w rozdziale WPROWADZENIE LOKALIZACJI – podział magazynu.  

Wprowadzenie lokalizacji - podział magazynu


DefinicjaLokalizacji.png

W celu wprowadzenia podziału magazynu do programu należy wejść do folderu ENOVA \ BAJT LOKALIZACJE \ LOKALIZACJE Następnie dodajemy nową lokalizację.
Na pierwszej zakładce OGÓLNE mamy możliwość wprowadzenia poziomu nadrzędnego – jeśli jest to pierwszy poziom pole to zostawiamy puste.

Przykład
Dla Strefy A poziom nadrzędny będzie pusty

Dla Regału 1 stojącego w strefie A poziom nadrzędny to Strefa A
Dla Półki 1 w Regale 1 poziom nadrzędny to Regał 1
itd.

Położenie.png


Następnie nadajemy kod tej konkretnej lokalizacji, w ten sposób powstaje KOD PEŁNY który musi być unikatowy i który jednoznacznie identyfikuje lokalizacje.
Na zakładce tej przypisujemy także dla którego magazynu lokalizacja ta przynależy. Jedna lokalizacja może przynależeć tylko do jednego magazynu.
W polu określąjacym rozmiary lokalizacji, wpisane dane służą dwóm celom. Po pierwsze pozwalają weryfikować na bieżąco jakie jest obłożenie danej lokalizacji oraz czy konkretny towar może być w niej ułożony. Po drugie dane te służą do wizualizacji.
Na kolejnej zakładce POŁOŻENIE są dane służące do wizualizacji.

Stany.png

Część danych jest powtórzonych z pierwszej zakładki, dodatkowo są współrzędne położenia danej lokalizacji na magazynie.
Ponadto pole rodzaj określa rodzaj lokalizacji co ma wpływ na wizualizacje, ale także na zależność między lokalizacjami.
Np. półka może być tylko obiektem podrzędnym dla regału.
Na zakładce STANY widać jakie towary, w jakiej ilości i z jakich dokumentów znajdują się na tej lokalizacji

Kodkreskowy.png


Zakładka KOD KRESKOWY pozwala wygenerować i wydrukować kod w standardzie CODE39 w celu naklejenia na określonej lokalizacji. Wydruk możliwy jest na drukarkach kodów marki ZEBRA. Można także zapisać kod w formie obrazka JPG i wydrukować go z poziomu edytora tekstów (np. WORD) lub z programu graficznego.


Przyjmowanie towaru


W trakcie przyjmowania towaru – na dokumencie magazynowym system wyświetla dodatkową zakładkę LOKALIZACJE

Przyjecie magazynowe.png

Można na niej sprawdzić gdzie towar trafi po przyjęciu – domyślnie całość towaru trafia podczas przyjęcia na strefę domyślną – czyli do lokalizacji domyślnej ustalonej w konfiguracji modułu.

Przyjecie magazynowe2.png

Założeniem systemu jest obsługa lokalizacji przez magazynierów za pomocą terminali mobilnych wyposażonych w skanery kodów kreskowych – jednak system daje możliwość pełnej obsługi wszystkich funkcji bezpośrednio w enova.
Jeśli więc już w trakcie przyjęcia wiadomo gdzie towar zostanie ułożony można taką informacje wprowadzić z poziomu dokumentu przyjęcia. Służy do tego WORKER – USTAW LOKALIZACJĘ POZYCJI dostępny z menu CZYNNOŚCI oraz na pasku dokumentu. Worker działa dla zaznaczonej pozycji dokumentu handlowego.

Przyjecie magazynowe3.png
Lokalizacja towaru.pngW celu przeniesienia części lub całości zasobu – wybieramy go na liście – klikamy klawisz PRZENIEŚ i w nowo otwartym okienku określamy lokalizację docelową oraz przenoszona ilość.
Po takiej operacji zakładka LOKALIZACJE na dokumencie przyjęcia pokaze nam zaktualizowane pozycje.
Zmiana Lokalizacji


Lokalizacje.png

Zmianę lokalizacji można przeprowadzić od strony zatwierdzonego dokumentu przyjęcia lub od strony zasobu lokalizacyjnego. Od strony dokumentu – wchodzimy na zakładkę LOKALIZACJE – wybieramy zasób który chcemy zmienić – wybieramy z paska guzik ZMIEŃ LOKALIZACJĘ.
W nowo otwartym okienku wybieramy lokalizacje docelowa oraz przenoszoną ilość i zatwierdzamy. Inną możliwością jest wejście na listę LOKALIZACJI – otwarcie interesującej nas lokalizacji – np. strefy przyjęć (w naszym wypadku STREFA-0). Wybieramy zasów którego lokalizację chcemy zmienić i za pomocą klawisza ZMIEŃ LOKALIZACJE ustalamy docelowe miejsce oraz ilość.
Zmiany można także dokonać z poziomu KARTA TOWARU
Karta Towaru


Towar-lokalizacje.png

Dzięki rozbudowie karty towaru o dodatkową zakładkę LOKALIZACJA w folderze MAGAZYN mamy możliwość podglądnięcia bezpośrednio w enova gdzie w magazynie fizycznie znajduje się dany towar.
Możemy także w tym miejscu dokonać zmiany Lokalizacji. Zaznaczamy zaób lokalizacyjny który chcemy zmodyfikować i naciskamy klawisz ZMIEŃ LOKALIZACJĘ. W nowo otwartym okienku wybieramy lokalizacje docelowa oraz przenoszoną ilość i zatwierdzamy.Wydawanie Towaru


UWAGA !!! Aby system działał prawidłowo dokumenty rozchodowe w enova musza mieć ustawiony zapis bezpośredni do bazy!!!

Wydanie magazynowe.png

Podczas wydawania towarów system na bieżąco odnotowuje skąd należy pobrać towar a operator na bieżąco może to podglądać w trakcie wydania na dodatkowej zakładce LOKALIZACJE.Wm.png

Można także zmodyfikować wydruk wydania tak aby na wydruk system podawał informacje skąd należy pobrać towar.Inwentaryzacja


Inwentaryzacja-wms.png

Na dokumencie inwentaryzacji zostało dodane pole w postaci cechy (wybieranej w konfiguracji) które umożliwia wpisanie kodu lokalizacji na której leżał towar w trakcie spisu z natury.

Po wprowadzeniu całego dokumentu i jego zatwierdzeniu, należy dokument ponownie otworzyć i uruchomić funkcję UAKTUALNIJ LOKALIZACJE.

Konfiguracja Dodatku


UWAGA !!! Aby system działał prawidłowo dokumenty rozchodowe w enova musza mieć ustawiony zapis bezpośredni do bazy!!!
OPCJE.png

Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio skonfigurowac dodatek miniWMS. W tym celu należy wejść do ustawień enova (CTRL+F9) i wybrać z menu po lewej stronie opcję BLokalizacje.


OPCJE2.png


Do ustawienia są następujące parametry:
• POCZEKALNIA – określa domyślną lokalizację. Po przyjęciu towaru dokumentem przychodowym np. PW, PZ towar ląduje na tej lokalizacji i z niej jest przesuwany na docelową przez magazyniera. Jest to odpowiednik strefy rozładunkowej na magazynie.
• Cecha określająca czy moduł ma działać dla magazynu – cecha dla obiektu MAGAZYN typu WARUNEK pozwalająca później określić czy na danym magazynie w enova ma być uruchomiona obsługa lokalizacji.
• Cecha długość magazynu – cecha dla obiektu MAGAZYN typu LICZBA RZECZYWISTA – używana do określenia parametrów wizualizacji 3D
• Cecha szerokość magazynu – cecha dla obiektu MAGAZYN typu LICZBA RZECZYWISTA – używana do określenia parametrów wizualizacji 3D
• Cecha pozycji handlowej o lokalizacji – cecha dla obiektu POZYCJA DOKUMENTU HANDLOWEGO typu TEKST – na dokumencie inwentaryzacji służy do wpisania lokalizacji na której system przyporządkuje towar po zatwierdzeniu inwentury.
• Cecha towaru WAGA – cecha dla obiektu TOWAR typu LICZBA RZECZYWISTA określająca wagę jednej sztuki towaru
• Cecha towaru WYSOKOŚĆ – cecha dla obiektu TOWAR typu LICZBA RZECZYWISTA określająca wysokość jednej sztuki towaru – służy do obliczania objętości towaru w celu weryfikacji zajętości powierzchni
• Cecha towaru DŁUGOŚĆ – cecha dla obiektu TOWAR typu LICZBA RZECZYWISTA określająca długość jednej sztuki towaru – służy do obliczania objętości towaru w celu weryfikacji zajętości powierzchni
• Cecha towaru SZEROKOŚĆ – d cecha dla obiektu TOWAR typu LICZBA RZECZYWISTA określająca szerokość jednej sztuki towaru – służy do obliczania objętości towaru w celu weryfikacji zajętości powierzchni