Akcje

ESklepy

Z Dokumentacja X-Deft

Dodatek XDEFT E-Sklepy dla enova został stworzony z myślą o ułatwieniu i zautomatyzowaniu procesów związanych z

synchronizacją towarów między systemem, a sklepem internetowym. Dedykowany jest dla firm prowadzących handel internetowy.
Pobierz dla Magento 1.x i Presta dla wersji 2010.02+'
Pobierz dla Shopper, Magento 2.x, csCart , SkyShop oraz Idosell (IAI) dla wersji 2010.02+

 

Informacje Ogólne

Rozwiązanie oferuje synchronizację danych miedzy systemem enova, a e-sklepem (stany towarowe, ceny, nazwy, pobieranie zamówień itd.) Dodatek oferuje integrację z takimi sklepami jak:
• PRESTA,
• MAGENTO,
• MAGENTO 2
• SHOPER.

Co oferuje integrator:
• Wysyłkę towarów z systemu enova do e-sklepu.
• Aktualizację towarów z poziomu enova365 (stanów, cen, cech, nazw itp. w zależności od konfiguracji).
• Wysyłka obrazków z enovy do e-sklepu.
• Pobieranie zamówień z e-sklepów do systemu enova.
• Tworzenie kontrahentów w bazie enova w momencie pobierania zamówień odbiorcy.
• Parowanie sposobów dostawy, płatności oraz ewidencji (między systemem enova, a e-sklepem).
• Obsługa kombinacji dla PRESTA oraz Magento2.
• Obsługa multistore dla PRESTA oraz Magento2.
• Automat aktualizujący towary o określonych godzinach lub co określony interwał czasu na e-sklepie.

 

Porównanie funckjonalności

 

„√” – funkcja jest obsługiwana

„X” – nie dotyczy

Pusta - na ten moment funkcjonalność nie jest obsługiwana, natomiast może zostać zaimplementowana w przyszłości

 

PRESTA

MAGENTO2

SHOPPER

SKYSHOP

IDOSELL

Pobieranie zamówień

Wysyłka statusów zamówień

 

Zakładania kartotek prostych na podstawie towarów z enovy

Zakładania kartotek kombinacji/wielowariantowości towarów

(np. rozmiary S , M, L)

 

 

 

Tworzenie kontrahentów na podstawie danych kontrahenta
z zamówienia

Parowanie istniejących towarów ze sklepu z towarami w enovie

Automatyczne parowanie towarów jeśli index (Prestashop) lub SKU(Magento 2) odpowiada kodowi lub id w enovie (dotyczy tylko towarów prostych nie kombinacji)

X

X

X

Tworzenie nowych towarów w enovie na podstawie produktów
 ze sklepu

 

 

 

 

Aktualizacja cen

Aktualizacja cen promocyjnych

 

 

 

Aktualizacja stanów

Aktualizacja ilości i cen kombinacji (jeśli nie dało się ich wysłać z enovy i zostały stworzone na sklepie i sparowane)

Aktualizacja opisów z enovy

 

Wybór kategorii podczas wysyłki nowego towaru

Obsługa wielojęzykowych nazw

1

 

 

 

Wysyłka cech do atrybutów sklepu

2

 

 

 

Wysyłka parametrów

X

X

X

X

Wysyłka obrazków

Multistore – parowanie kartotek towarowych

X

X

X

Multistore – zakładanie nowych kartotek

 

X

X

X

Parowanie sposobów dostawy

Parowanie płatności

Automatyczna usługa do aktualizacji stanów, cen i pobierania zamówień

Pobieranie reklamacji

X

X

X

X

Pobieranie informacji o zwrotach

X

X

X

X

3

1 – Magento nie ma wielojęzykowości. Osobny język bardzo często tworzy się jako osobny multistore co jest obsłużone

2– istnieje możliwość parowania cech dla różnych multistorów

3 – zapisywana jest tylko informacja w formacie JSON. Obsługę należy dostosować do swojej funkcjonalności

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

• Jak wgrać integrator by go przetestować?
Jeśli używamy enovy 64 bitowej należy go umieścić w folderze
C:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies
Dla wersji 32 bitowej należy go umieścić w folderze
C:\Program Files (x86)\Common Files\Soneta\Assemblies


• Ile sklepów obsługuje integrator?
Integrator nie ma ograniczonej ilości sklepów.

• Jaki jest koszt dodatku i jak jest licencjonowany?
Cena dodatku wynosi 1700 zł netto. Licencja jest ważna rok. Po roku jeśli licencja nie jest przedłużona
można dalej korzystać z dodatku jednak nie ma dostępu do aktualizacji.
Licencja jest nadawana na całą bazę i nie ma limitu stanowisk.


• Jaki jest koszt przedłużenia licencji?
Jeśli jest przedłużana terminowo tzn. przed upływem roku to koszt wynosi 16% później (po upływie roku) 30% ceny dodatku.

• Czy dodatek działa z każdą wersją enovy?
Wymagane jest stworzenie cech więc od wersji złotej w górę.

• Czy jest możliwość pobrania wersji demo?
Tak. Po wgraniu dodatku do enovy należy pobrać licencję w zakładce XDEFT -> E-Sklepy -> Licencje. Demo zostanie wygenerowane na 7 dni. (wymagane jest by w bazie danych była wgrana licencja gdyż na jej podstawie licencjonujemy dodatek).

• Czy jest możliwość sparowania towarów już wysłanych na sklepie ?
Tak należy skorzystać z funkcji widocznej w zakładce towary i usługi Czynności -> XDEFT E-Sklepy -> (rodzaj sklepu) -> Paruj Towary z WWW

• Gdzie znajdę czynności umożliwiające wysłanie / aktualizację towarów ?
Będąc na zakładce towarów w czynnościach pokażą się dodatkowe opcje. Xdeft esklepy \ Nazwa sklepu \ Aktualizuj Towary

Instrukcje
 

Podstawowe funkcjonalności wszystkich sklepów (po skonfigurowaniu dodatków)

 

Parowanie towarów z WWW

Parowanie towarów należy wykonać jeśli cześć towarów już istnieje na sklepie i należy je powiązać z towarami w enovie. Aby wysłać towary na sklep należy znajdować się na zakładce towarów lub stanów magazynowych.
Z czynności -> Xdeft E-sklepy -> Rodzaj sklepu. np. Presta -> Paruj towary z WWW.(ScreenParowanie)
Po tej czynności pojawi się okno parowania produktów. Tzn. produktowi ze sklepu należy przypisać produkt w enovie. Sparowany produkt można już aktualizować z poziomu enovy.
Parowanie wprowadza odpowiedni kod, do kodów kreskowych oraz zaznacza cechę powiązania (np. "PowiązanyPresta"), jednak ceche oznaczającą dostępność (np."CzyPresta") należy zaznaczyć ręcznie.

Jak sprawdzić czy towar jest sparowany

Po poprawnym parowaniu według domyślnej konfiguracji zaznaczy się cecha "PowiązanyZNAZWASKLEPU" np. "PowiązanyZPresta".
Dodatkowo w kodach kreskowych towarów powinien pojawić się zapis parowania np. "PRESTA:IndexNaSklepie"
Ostatnią rzeczą jaką należy wykonać by towar był synchronizowany to zaznaczenie cechy "CzyNAZWASKLEPI" np. "CzyPresta".

Wysyłka produktów

Aby wysłać towary na sklep należy znajdować się na zakładce towarów lub stanów magazynowych.
Wysłać można towaru ,które mają zaznaczoną cechę dostępności na sklepie. Domyślnie te cechy nazywają się „Czy + Rodzaj sklepu” np. CzyPresta, CzyMagento, CzyShopper, CzySkyShop itp.
Z czynności -> Xdeft E-Sklepy -> Rodzaj sklepu np. Presta-> Wyślij towary.
Po tej czynności pojawi się okno parametrów z wyborem kategorii ,do której ma trafić towar.

Aktualizacja produktów

Aby zaktualizować towary należy znajdować się na zakładce towarów lub stanów magazynowych.
Następnie zaznaczamy towary ,które chcemy zaktualizować.
Z czynności ->Xdeft E-sklepy -> Rodzaj sklepu np. Presta -> Aktualizuj towary.

Pobieranie zamówień

By pobrac zamówienia ze sklepu należy znajdować się na zamówieniach od odbiorcy.

Następnie z czynności ->Xdeft E-sklepy -> Rodzaj sklepu np. Presta -> Pobierz zamówienia z WWW

Presta

Konfiguracja wysyłki cech

Integrator umożliwia wysyłkę cech z enovy do presty. Aby tego dokonać należy wybrać w konfiguracji cechę cech.(ScreenCechaCechOgolne) Domyślnie podczas generowania tworzy się cecha o nazwie "IDCechyPresta".
Teraz w zakładce cech towarów wybieramy cechę ,którą chcemy powiązać. Otwieramy zakładkę i w cesze wybranej w konfiguracji wpisujemy ID cechy z PrestaShopu. (ScreenCechaTowarID).
Jeśli zakłada cech nie jest widoczna należy ją wyciągnąć poprzez kliknięcie akcji Widok -> Pokaż cechy. Teraz możemy przejść do zakładki cechy wybrać opcję Pola -> Wyświetlane cechy... i wybrać cechę z konfiguracji.
 

W zrzucie (ScreenPrestaver1617) można zobaczyć jak podglądnąć wartości ID jakie należy wpisać w cesze cech.

Konfiguracja wysyłki towarów z kombinacjami

Aby wysyłka kombinacji była możliwa należy wykonać następujące czynności
1/ W głównej konfiguracji dodatku X Deft-> E-Sklepy->Presta Shop -> Ceny i magazyny należy uzupełnić następujące pola
• „Cecha Towaru dla kombinacji produktów”
• „Cecha grupująca towar w jeden konfigurowalny”
• „ID języka w presta”
• „Cecha określająca nazwę atrybutu kombinacji”
• „Przy wysyłaniu wiąż po” - należy wybrać CECHA
(ScreenKombinacja1)

2/ Skonfigurować cechy towarów , dla których można będzie tworzyć kombinację.
Załóżmy ,że mamy na sklepie atrybut „Rozmiar” i dla niego chcemy tworzyć kombinację. W wybranej cesze towaru należy uzupełnić cechę domyślnie „AtrybutKodPresta” nazwą atrybutu w prescie
(ScreenKombinacja2)
Po takiej konfiguracji można wysyłać kombinację z atrybutem Rozmiar

Wysyłka towarów z kombinacją

Aby wysłać towar jako kombinację należy go powiązać identyfikatorem. Domyślnie informacja ta jest przechowywana w cesze „IdentKonfigTowPresta” (ScreenTworzenieKombinacji)
Identyfikator musi być taki sam we wszystkich kombinacjach danego produktu. Dodatkowo musi być wybrany przynajmniej jeden atrybut (wcześniej skonfigurowany) ,po którym ma zostać utworzona kombinacja. Po wprowadzeniu tych czynności możemy wysłać zaznaczone towary i zostaną skonfigurowane jako kombinacje.

Konfiguracja parowań płatności

Integracja E-sklepów umożliwia parowanie parowanie sposobów płatności ze sposobami płatności w enovie oraz ewidencjami. Konfiguracja znajduje się w zakładce XDEFT -> ESklepy ->Presta SHOP-> Ceny i magazyny -> Sekcja "Powiązanie Płatności"

Aby sparować sposób płatności należy wpisać nazwę płatności z PrestaShop wybrać, sposób zapłaty oraz ewidencję. Po wybraniu klikamy przycisk "<- Przypisz ->". Pole "Już powiązane" będzie aktywne po sparowaniu przynajmniej jednego sposobu płatności. Po wybraniu nazwy po prawej stronie automatycznie uzupełnią się pola Ewidencja i sposoby zapłaty jakie są sparowane z wybraną nazwą płatności.

Zalecane jest skonfigurowanie domyślnej ewidencji oraz sposobu zapłaty. Jeśli parowanie nie zostanie rozpoznane lub skonfigurowane pojawią się wartości domyślne.

Domyślnie na dokumentach zamówień odbiorcy płatności są wyłączone. Należy na wybranej definicji zamówienia odbiorcy włączyć płatności z parametrem "Tylko plan spłat". (zrzut. Defdokzo) Dzięki temu na zamówieniu od odbiorcy pojawi nam się zakładka płatności ze sposobem płatności oraz ewidencją, które będą przenoszone na FV/PAR.

Magento1

Aktualizacja statusów

W głównej konfiguracji znajdują się 3 dodatkowe elementy (screen1).
W pierwszym przypisujemy cechę typu DokHandlowy typu tekst ,w której ustawiamy wartości opisowe statusów.
Następnie tworzymy ceche typu Dictionary i wyciągamy ja w słowniku poprzedniej cechy (screen2).
Do cechy Dictionary przy odpowiednich wartościach słownika DokHandlowego wpisujemy wartości statusów z panelu administracyjnego magento System -> order status (screen3)
W konfiguracji serwisu należy ustawić ile dni wstecz ma aktualizować statusy (screen4)
Statusy będą aktualizowane tylko dla towarów, które mają zaznaczoną trzecią cechę czy pochodzi ze sklepu.
Teraz przy pobieraniu zamówień automatycznie ta cecha będzie zaznaczana.
Jeśli chcą Państwo zaktualizować statusy starszych zamówień trzeba zaznaczyć tą cechę na DokHandlowym.

SHOPPER

Konfiguracja wariantów.

Integrator umozliwia sparowania wariantów towarów do kartotek w enova. Każdy wariant odpowiada jednemu towarowi w enovie.
Aby symchronizacja warinatów była możliwa należy skonfigurować poniższą sekcję. Przycisk "Generuj cechy" uzupełnia wymagane cechy również w wariantach.

W wariantach synchronizowany jest tylko stan i cena. Jeśli integrator synchronizuje więcej rzeczy wysyła ja tylko do towaru głównego oznaczonego cechą w tym przypadku "DomyslnySHOPPER".

Na ten moment integrator nie umożliwia wysyłki wariantó z enovy do sklepu.

RTENOTITLE

 

 

Instalacja usługi automatycznej aktualizacji towarów

Aby uruchomić automatyczną aktualizację towarów wymagane jest zainstalowanie dodatkowej usługi windowsowej. Plik znajduje się w paczce „ESklepySerwis.exe”. Należy zainstalować go przez polecenie InstallUtil.exe
tzn.Otwieramy wiersz poleceń jako administrator CMD i wpisujemy następujące polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe “Scieżka do ESklepySerwis.exe”
np. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\Serwis\ESklepySerwis.exe

Następnie należy skonfigurować logowanie usługi na użytkownika ,na którym będzie konfigurowany dodatek w enovie. Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana enova z ustawionym odnośnikiem do bazy. (zrzut Logowanieuslugi).
Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie usługi w enovie. Aby tego dokonać należy uruchomić enovę 32 bitową jako administrator .Dane te są zapisywane do rejestru.
W innym przypadku wpisanie danych nie będzie możliwe. Scieżka do konfiguracji w enovie
Opcje -> Xdeft E-Sklepy -> Ustawienia serwisu (zrzut Sciezkadoustawien)

Zdarzają się sytuacje ,że trzeba wykonać tą czynność tak samo dla wersji 64 bitowej !
Podczas aktualizacji enovy należy pamiętać o podmienię ścieżki do katalogu i restarcie usługi.
Po tych czynność można uruchomić usługę (wcześniej należy dokonać konfiguracji całego dodatku).

W podglądzie zdarzeń stworzy się nowy event log dla sklepów zawierający informację o pracy usługi. (zrzut Eventlog)

 

 

 

Konieczne zmiany podczas aktualizacji enovy

Jeśli enova jest aktualizowana i korzystamy z automatycznej usługi aktualizacji towarów należy:
- zatrzymać usługę
- uruchomić enovę w wersji 32 bitowej jako ADMINISTRATOR ( jest to konieczne ponieważ zmiany zapisują się w rejestrze )
- wejść w zakładkę Opcje -> Xdeft E-Sklepy -> Ustawienia serwisu. Zmienić ścieżkę do aktualnej enovy. Kliknąć przycisk "Zapisz dane do rejestru"
- czynność powtórzyć dla wersji 64 bitowej jako ADMINISTRATOR
- uruchomić usługę

Jeśli po uruchomieniu usługi w logach pojawi się błąd może być konieczne podmiana wersji dodatku na nowy. Wtedy należy pobrać najnowszy serwis z naszej strony i podmienic pliki w folderze, w którym zainstalowana jest usługa. (konieczność taka występuje np. pomiędzy wersją 2005 a 2006)